Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Läs Fastators delårsrapport för Q3

Läs rapporten

Aktien

22.5 SEK

(-0.44%)

Läs Fastators delårsrapport för Q3 2021

Q3

Företagsparken gör sitt 73:e fastighetsförvärv för i år och förvärvar för 200 Mkr i Stockholm och Södertälje

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om att förvärva nio fastigheter i Stockholm och Södertälje med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 200 Mkr Förvärvet...

Fastators innehavsbolag Point visar vägen för hållbar bostadsutveckling – bygger inte på gröna ytor

84 000 kvadratkilometer av svensk jordbruksmark, motsvarande två tredjedelar av hela Öland, har försvunnit på 10 år En ohållbar utveckling om Sveriges klimat- och självförsörjningsmål ska...

Fastator expanderar – nu bostäder i Mälardalen

Tillväxtresan fortsätter med ytterligare en investering inom bostadssegmentet Fastator blir den största enskilda investeraren i det nyetablerade Joint Venture-bolaget VreFast Bolaget är inriktat...