Fastators rapport för Q1 2021

Läs rapporten

Claes Elfsberg intervjuar VD Knut Pousette om Point Properties i anslutning till Q1 2022

Se video

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

17.16 SEK

(-2.72%)

Läs Fastators rapport för Q1

2022

Fastator säljer SBK Svenska Bostadskompaniet, 20% över bokfört värde

Fastator har ingått avtal om att sälja sitt innehav i SBK Svenska Bostadskompaniet AB till ett värde cirka 20% över bokfört substansvärde per 31 mars 2022 Försäljningen innebär en...

Företagsparken förvärvar för 430 Mkr och växer till över 5 Mdkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås, Lidköping och Trollhättan med ett totalt...

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 5 MAJ 2022

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), orgnr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2022 Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand,...